ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

જય જય ગરવી ગુજરાત

જય જય ગરવી ગુજરાત!
દીપો અરુણું પરભાત,

Rate this blog entry:
Continue reading
670 Hits
0 Comments

સંબંધીત આલેખો

અમુક તમુક આલેખો

પ્રૌઢ સિંધુ પરે ઝૂકતી પશ્ચિમે મધ્યમાં એશિયાની અટારી હિંદ દેવી તણી કમર પર ચમકતી દ્રઢ કસી તીક્ષ્ણ જાણે કટારી પ્હાડ ઉન્નત મુખે કીર્તિ ઉચ્ચારતા ગર્જતી જલનિધિગાનસરણી ભારતી ભોમની વંદું તનયા વડી ધન્ય હો...
Rate this blog entry:
​નજરનાં જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે જીગરને આમ તરસાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે ...
Rate this blog entry:
મંગલ મન્દિર ખોલો, દયામય! મંગલ મન્દિર ખોલો! ​...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 42 સાણસા વ્યુહલાખો અને તેનો સાથી નદીકીનારાના ઘાસમાં લપાતા છુપાતા, સામેના કીનારા પર મંદ ગતીએ સરકી રહેલા કીડીયારાંને અનુસરતા ગયા. બપોર થતામાં તો પડાવ નંખાયો. આટલા બધા માણસોનો ભોજન સમારંભ ક...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 25 મલ્લકુસ્તી ઘોડેસ્વારીના દાવ પત્યા પછી અંગકસરતના દાવ આવ્યા.શરીરને કેળવીને કેટલું કસી શકાય છે; તેનું આ અભુતપુર્વ પ્રદર્શન હતું. આમેય બળવાન અને કદાવર કાયાની આ પ્રજા શરીર સૌષ્ઠવ અને ...
Rate this blog entry: