ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

જય જય ગરવી ગુજરાત

જય જય ગરવી ગુજરાત!
દીપો અરુણું પરભાત,

Rate this blog entry:
Continue reading
866 Hits
0 Comments

સંબંધીત આલેખો

અમુક તમુક આલેખો

હરિનો મારગ છે શૂરાનો, નહિ કાયરનું કામ જોને; પરથમ પહેલું મસ્તક મૂકી, વળતા લેવું નામ જોને.​...
Rate this blog entry:
મેંદી તે વાવી માળવે ને, એનો રંગ ગયો ગુજરાત રે મેંદી રંગ લાગ્યો ​...
Rate this blog entry:
​સોના વાટકડી રે, કેસર ઘોળ્યાં વાલમિયા લીલો તે રંગનો છોડ, રંગમાં રોળ્યાં વાલમિયા ...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 41 : ખાનની પીછેહઠચાર દીવસ પછી સવારના પહોરમાં …..કાળુનો સાથી સફાળો દોડતો ગોવાના વાડામાં પ્રવેશ્યો. "ભાગી ગયા … ભાગી ગયા.." ચઢેલા શ્વાસે તે માંડ માંડ બોલી શક્યો.બીજા હુમલામાં ખાનના આક્રમણન...
Rate this blog entry:
​ઢોલીડા ઢોલ તું ધીમે વગાડ ના, ધીમે વગાડ ના રઢિયાળી રાતડીનો જોજે રંગ જાય ના, જોજે રંગ જાય ના ...
Rate this blog entry: