ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

સંબંધીત આલેખો

અમુક તમુક આલેખો

​ તારી બાંકી રે પાઘલડીનું ફૂમતુ રે, મને ગમતું રે આ તો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 54 ખાનનો વીજય દરબારખાનના કાફલાના પાછા આવ્યા બાદ, ચોથા દીવસે હજુ સુધી ન થયા હોય તેવા દબદબાભર્યા વીજયોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેની તડામાર તૈયારીઓ શરુ થઈ ગઈ હતી.જુન્નોનાં કામણ અસ...
Rate this blog entry:
BSF के जवान तेज बहादुर के वीडियो के बाद उठे बवंडर के बाद इस विषय पे लिखी गयी सर्व श्रेष्ठ पोस्ट .......Dr Rajeev Mishra की वाल से ।Respected Sir! Most humbly and respectfully I beg to state that...हमम...
Rate this blog entry:
મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા! હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?​...
Rate this blog entry:
​તું કાળી ને કલ્યાણી રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયાતું ચારે યુગમાં ગવાણી રે મા, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા ...
Rate this blog entry: