ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા

સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા 

હું તો તારી સેવા કરીશ મૈયા લાલ

નવ નવ નોરતાં પૂજાઓ કરીશ મા

વિરાટનો ગરબો તારો ઝીલીશ મૈયા લાલ


સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા


જ્યોતિમાં એક તારી છે 

જ્યોતિ માતા સતનું ચમકે છે મોતી 

માડી રે મારી શક્તિ ભવાની મા 

હું તો તારી આરતી ઉતારું મૈયા લાલ


સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા


શક્તિ રે તું તો જગની જનેતા મા 

ભોળી ભવાની મા અંબા ભવાની માત

હું તો તારા પગલાં પૂજીશ મૈયા લાલ


સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા


જગમાં તેં જ એક માયા રચાવી

દર્શન દેવા તું સામે રે આવી

માડી રે આવો રમવા ભવાની મા

હું તો તારાં વારણાં લઈશ મૈયા લાલ


સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા

Rate this blog entry:
નદી કિનારે નાળિયેરી
રૂડે ગરબે રમે દેવી અંબિકા
 

સંબંધીત આલેખો

No post has been created yet.

અમુક તમુક આલેખો

એક હતો પોપટ. પોપટ બહુ જ ભલો ને ડાહ્યો હતો. એક દિવસ પોપટને એની મા કહે - ભાઈ, કમાવા જા ને!પોપટ તો ‘ઠીક’ કહી કમાવા ચાલ્યો. ચાલતાં ચાલતાં ખૂબ દૂર ગયો ત્યાં એક મોટું સરોવર આવ્યું. સરોવરની પાળે એક મજાનો આંબ...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 11 : નવી સંપદા અને બધા ભડવીરો નદીને પેલે પાર આસાનીથી પહોંચી ગયા. સાથે અણીદાર પથ્થર અને વેલાઓનાં દોરડાં એવી બધી સામગ્રી તેમણે પીઠ ઉપર બાંધી દીધી હતી. કરાળ કાળ જેવી નદી તેમને માટે હવે...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 12 : તરાપા પ્રયોગ – 2બીજા દીવસે સવારે, જોગમાયાનું સ્મરણ કરીને, મજબુત વેલાથી બાંધેલું થડ નદીમાં વહેતું થયું. સૌથી પહેલાં, પ્રયોગવીર પાંચો એની ઉપર સવાર થયો. તેણે હવે આ થડ નદીના પ્રવાહમાં વ...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 40 બીજો હુમલોચાર દીવસ પછી ..નદીની કોતરો તરફની બાજુ અણધારી પ્રવૃત્તીથી ધમધમી ઉઠી હતી. છ નવા તરાપા તૈયાર થઈને નદીના કીનારે લાંગરવાની રાહ જોઈને પડ્યા હતા. છ ગોરા સરદારો બાઈસનના ચામડાના બખ્ત...
Rate this blog entry:
​ આજનો ચાંદલિયો મને લાગે બહુ વ્હાલો કહી દો સૂરજને કે ઊગે નહીં ઠાલો ...
Rate this blog entry: