ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

રૂડે ગરબે રમે દેવી અંબિકા

રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે લોલ 

પાય વાગે છે ઘૂઘરીના ઘમકાર રે લોલ

રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે લોલ


આકાશમાંથી સૂર્ય જોવા આવીયા રે લોલ 

સાથે દેવી રન્નાદેને લાવીયા રે લોલ

રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે લોલ


આકાશમાંથી ચંદ્ર જોવા આવીયા રે લોલ

સાથે દેવી રોહિણીને લાવીયા રે લોલ

રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે લોલ


ઈંદ્રલોકમાંથી ઈંદ્ર જોવા આવીયા રે લોલ

સાથે દેવી ઈન્દ્રાણીને લાવીયા રે લોલ 

રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે લોલ


સ્વર્ગમાંથી વિષ્ણુ જોવા આવીયા રે લોલ 

સાથે દેવી લક્ષ્મીજીને લાવીયા રે લોલ 

રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે લોલ


બ્રહ્મલોકમાંથી બ્રહ્મ જોવા આવીયા રે લોલ 

સાથે દેવી બ્રહ્માણીને લાવીયા રે લોલ 

રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે લોલ


પાતાળમાંથી શેષ નાગ આવીયા રે લોલ 

સાથે સર્વે નાગણીઓને લાવીયા રે લોલ 

રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે લોલ


Rate this blog entry:
સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા
ઝૂલે ઝૂલે છે ગબ્બરની માત
 

સંબંધીત આલેખો

No post has been created yet.

અમુક તમુક આલેખો

પ્રકરણ – 14 : પુનમનો મેળોનદી પાર કરી નવાં પ્રસ્થાન શરુ કરનાર ગોવો, બધા કબીલાઓનો માનીતો નેતા બની ચુક્યો હતો. તેને ખબર ન પડે એ રીતે, પુનમના દીવસે જોગમાયાના દર્શનનો કાર્યક્રમ બધે જાહેર થઈ ચુક્યો હતો...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 23 ખાનના ગામમાંઆખો કાફલો વીસેક દીવસ ચાલતો રહ્યો. સાથે વજન હોવાને કારણે એમની ઝડપ ઘણી ધીમી હતી. બે કીશોર વયના છોકરાઓ માત્ર શીકાર કરી જમવાની વ્યવસ્થા કરતા હતા. ધનુષ બાણસાથે હોવાને કારણે આ ક...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 45 ગોવાનો ખાન સાથે મેળાપબપોરનું જમણ પત્યા બાદ, ખાને ગોવાને પોતાના તંબુમાં બોલાવ્યો. ખાનના સૈનીકોએ ગોવાના નેસના વાડામાં, ગોવાના તંબુ કરતાં ઘણો મોટો તંબુ તાબડતોબ ઉભો કરી દીધો હતો.હવે ગોવાન...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 10 : તરણસ્પર્ધાબીજા દીવસે બધા નીયત કરેલી જગ્યાએ ભેગા થયા. ગોવાએ પોતાને થયેલી અનુભવો વર્ણવ્યા, અને પોતે જેટલું શીખ્યો હતો તે સૌને બતાવ્યું. પાણી છીછરું હતું તેથી ડુબવાનો ભય ત્યજી દઈને બધા...
Rate this blog entry:
12 વર્ષની ઉંમરનો એક બાળક છઠા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો હતો. એકદિવસ આ છોકરો રમતા રમતા એક અમીર માણસનાં ઘરમાં જઇ ચડ્યો. અમીર માણસે છોકરાને એના ઘરના આંગણામાં જોયો એટલે એના પર તાડૂક્યા. ગુસ્સે થઈને છોકરાને કહ્યુ...
Rate this blog entry: