ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

ઝૂલે ઝૂલે છે ગબ્બરની માત

ઝૂલે ઝૂલે છે ગબ્બરની માત અંબા ઝૂલે છે 
ઝૂલે ઝૂલે છે ગબ્બરની માત અંબા ઝૂલે છે

માને ઝૂલે તે ઝૂલવાની હોંશ ઘણી 
ભક્તો ઝૂલાવે ખમ્મા મા ખમ્મા કહી

ભક્તો ગાયે ને મા ખુશી થાય અંબા ઝૂલે છે
ઝૂલે ઝૂલે છે ગબ્બરની માત અંબા ઝૂલે છે

માને દરવાજે નોબત ગડ ગડે 
વળી શરણાયુંના સૂર સાથે ભળે

રાસ મસ્તીના સૂર સંભળાય અંબા ઝૂલે છે
ઝૂલે ઝૂલે છે ગબ્બરની માત અંબા ઝૂલે છે

માએ સોળ આભૂષણ અંગે ધર્યાં 
ભાલે કુમકુમ કેસરના અર્ચન કર્યાં

હાથે ખડગ ત્રિશુલ સોહાય, અંબા ઝૂલે છે 
ઝૂલે ઝૂલે છે ગબ્બરની માત અંબા ઝૂલે છે

માને તેજે ભાનુ દેવ ઝાંખા પડે
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, સદાશીવ જેવા ભજે

માની સૌ દેવો આરતી ગાય, અંબા ઝૂલે છે 

ઝૂલે ઝૂલે છે ગબ્બરની માત અંબા ઝૂલે છે


માજી ચાલે ત્યાં કુમકુમનાં પગલાં પડે

માજી બોલે ત્યાં મુખડેથી ફૂલડાં ઝરે


ભક્તો જોઈને વિસરે ભાન, અંબા ઝૂલે છે

ઝૂલે ઝૂલે છે ગબ્બરની માત અંબા ઝૂલે છે


માના સોના-હીંડોળે રત્નો જડ્યાં 

માએ સાચાં મોતીના તોરણ બાંધ્યાં


મહીં ઝળકે છે તેજ અપાર, અંબા ઝૂલે છે 

ઝૂલે ઝૂલે છે ગબ્બરની માત અંબા ઝૂલે છે


આજ શોભા આરાસુરની નવલી બની 

આવો આવો સૌ નર નારી સાથે મળી


ગરબો ગાયે ને મા ખુશી થાય અંબા ઝૂલે છે 

ઝૂલે ઝૂલે છે ગબ્બરની માત અંબા ઝૂલે છે

Rate this blog entry:
રૂડે ગરબે રમે દેવી અંબિકા
આસો માસો શરદ પૂનમની રાત
 

સંબંધીત આલેખો

No post has been created yet.

અમુક તમુક આલેખો

એક હતો બ્રાહ્મણ ને એક હતી બ્રાહ્મણી. એમને હતી સાત છોડીઓ. બ્રાહ્મણ ઘરનો બહુ જ ગરીબ. રોજ બિચારો સાત ગામ માગે ત્યારે માંડ માંડ પેટનું પૂરું થાય.એક દિવસ બ્રાહ્મણને વડાં ખાવાનું મન થયું. એણે બ્રાહ્મણીને કહ...
Rate this blog entry:
એક જ દે ચિનગારી, મહાનલ!      એક જ દે ચિનગારી​...
Rate this blog entry:
​વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યા ગોકુળમાં ટહુક્યા મોર મળવા આવો સુંદિરવર શામળિયા ...
Rate this blog entry:
​ માઝમ રાતે નીતરતી નભની ચાંદની  અંગે અંગ ધરણી ભીંજાય માઝમ રાતે ...
Rate this blog entry:
​ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
Rate this blog entry: