ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

પંખીડાને આ પીંજરુ જૂનું જૂનું

પંખીડાને આ પીંજરુ જૂનું જૂનું લાગે 

બહુએ સમજાવ્યું તોયે પંખી નવું પીંજરુ માંગે


ઉમટ્યો અજંપો એને પંડના રે પ્રાણનો 

અણધાર્યો કર્યો મનોરથ દૂરના પ્રયાણનો 

અણદીઠેલ દેશ જાવા લગન એને લાગે 

બહુએ સમજાવ્યું તોયે પંખી નવું પીંજરુ માંગે


સોને મઢેલ બાજઠિયો ને સોને મઢેલ ઝૂલો 

હીરે જડેલ વિંઝણો મોતીનો મોલે અણમોલો 

પાગલ ના બનીએ ભેરુ કોઈના રંગ રાગે 

બહુએ સમજાવ્યું તોયે પંખી નવું પીંજરુ માંગે


માન માન ઓ પંખીડા નથી રે સાજનની રીત 

આવું જો કરવું હતું તો નહોતી કરવી પ્રીત 

ઓછું શું આવ્યું સાથી સથવારો      ત્યાગે 

બહુએ સમજાવ્યું તોયે પંખી નવું પીંજરુ માંગે


Enter your custom HTML codes in this section ...

Rate this blog entry:
દિવસો જુદાઈના જાય છે
ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય
 

સંબંધીત આલેખો

No post has been created yet.

અમુક તમુક આલેખો

​ આજનો ચાંદલિયો મને લાગે બહુ વ્હાલો કહી દો સૂરજને કે ઊગે નહીં ઠાલો ...
Rate this blog entry:
​એક વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી'તી મારી અંબેમાના ઝૂલણાં ઝૂલતી'તી...
Rate this blog entry:
​નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે હો મારે કાળકા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે ...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 16 : નેસડાનીએ મુલાકાતેનદીની પેલે પાર રહેનારા પોતપોતાને થાનકે જતાં પહેલાં ગોવાના નેસડે રોકાયા. સૌને માટે આ સાવ અવનવી રહેવાની રીત રહી. પેઢીઓથી મુક્ત ચરતાં પ્રાણીઓનો પીછો કરી, તેમમે ઝબ્બે ક...
Rate this blog entry:
પ્રૌઢ સિંધુ પરે ઝૂકતી પશ્ચિમે મધ્યમાં એશિયાની અટારી હિંદ દેવી તણી કમર પર ચમકતી દ્રઢ કસી તીક્ષ્ણ જાણે કટારી પ્હાડ ઉન્નત મુખે કીર્તિ ઉચ્ચારતા ગર્જતી જલનિધિગાનસરણી ભારતી ભોમની વંદું તનયા વડી ધન્ય હો...
Rate this blog entry: