ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય

ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય 

ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય


ના ના રે કહેવાય ના ના રે સહેવાય 

ના ના રે કહેવાય ના ના રે સહેવાય


મારા હૈયાંમાં કંઈ કંઈ થાય 

ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય


ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય 

ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊઢી જાય


ઓ ઓ રે ઓ ઓ રે મેઘ વરસે ને ભીંજે ચીર 

હાય હાય હાય હાય નીતરે ચીર ને નીતરે નીર


ઓ ઓ રે ઓ ઓ રે તારું ચંદન સરીખું શરીર

હાય હાય હાય હાય વાગે તીર વાગે તીર


તારું મુખડું મલકાય તારું જોબન છલકાય

તારું મુખડું મલકાય તારું જોબન છલકાય


મારા હૈયામાં કંઈ કંઈ થાય 

ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય


રૂપ દૂરથી જોવાય ના ના રે અડકાય 

વેલ લજામણી અડતાંની સાથ કરમાય


ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય 

ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય


ના ના રે કહેવાય ના ના રે સહેવાય 

ના ના રે કહેવાય ના ના રે સહેવાય


​મારા હૈયામાં કંઈ કંઈ થાય

ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય


ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય


ઓ ઓ રે ઓ ઓ રે મારે નેણ લજ્જા લહેરે છે

ઓ ઓ રે ઓ ઓ રે તારા રૂપની ભીનાશ તને ઘેરે છે


હું તો સંકોરુ કાય લાગે શરમની લાય 

અંગ અંગથી ભીંસાય


ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય


હાય હાય હાય હાય ઓલી વીજળી કરે ચમકાર 

હાય હાય હાય હાય કરે વારંવાર વારંવાર


ઓ ઓ રે ઓ ઓ રે ઈ તો હૈયાનાં સાંધે છે તાર 

હોયે હોયે હોયે હોયે નમણી નાર નમણી નાર


મારું મનડું મુંઝાય હૈયે લાગી રે 

લ્હાય ના ના રે બુઝાય


ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય 

ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય


ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય 

ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય


Enter your custom HTML codes in this section ...

Rate this blog entry:
પંખીડાને આ પીંજરુ જૂનું જૂનું
ઊંચી તલાવડીની કોર
 

સંબંધીત આલેખો

No post has been created yet.

અમુક તમુક આલેખો

           કાળની કેડીએ ઘડીક સંગ           રે ભાઈ, આપણો ઘડીક સંગ; આતમને તોય જનમોજનમ લાગી જશે એનો રંગ !​...
Rate this blog entry:
​વાદલડી વરસી રે, સરોવર છલી વળ્યાં હે સાસરિયામાં મ્હાલવું રે પિયરીયાથી છૂટાં પડ્યાં હે વાદલડી વરસી રે, સરોવર છલી વળ્યાં...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 22 ખાન ભુલાને આ અવનવા સમાજની ઘણી બધી વાતો સમજમાં આવતી ન હતી. આ સમાજના રીતરીવાજ, ઈશ્વર માટેની કલ્પના, સાવ બીન્ધાસ્ત જાતીય વહેવાર એ બધું એને અજીબોગરીબ લાગતું હતું. બાળકોના ઉછેરની જવાબ...
Rate this blog entry:
​કુમકુમના પગલાં પડ્યાં, માડીના હેત ઢળ્યાં જોવા લોક ટોળે વળ્યાં રે માડી તારા આવવાના એંધાણ થયાં ...
Rate this blog entry:
​ ઓ પૂનમની પ્યારી પ્યારી રાત મારી પ્રીતમ સાથે છે મુલાકાત, આજ તું ના જાતી… ...
Rate this blog entry: