ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

દિવસો જુદાઈના જાય છે

દિવસો જુદાઈના જાય છે એ જશે જરૂર મિલન સુધી 

મારો હાથ ઝાલીને લઈ જશે મુજ શત્રુઓ જ સ્વજન સુધી


ન ધરા સુધી ન ગગન સુધી નહિ ઉન્નતિ ન પતન સુધી 

ફકત આપણે તો જવું હતું હર એક મેકના મન સુધી


તમે રાંકના છો રતન સમા ન મળો હે આંસુઓ ધૂળમાં 

જો અરજ કબૂલ હો આટલી તો હૃદયથી જાઓ નયન સુધી


તમે રાજરાણીના ચીર સમ અમે રંક નારની ચુંદડી 

તમે તન પર રહો ઘડી બેઘડી અમે સાથ દઈએ કફન સુધી


જો હૃદયની આગ વધી 'ગની' તો ખૂદ ઈશ્વરે જ કૃપા કરી 

કોઈ શ્વાસ જ બંધ કરી ગયું કે પવન ન જાય અગન સુધી


Enter your custom HTML codes in this section ...

Rate this blog entry:
સપના રૂપે ય આપ ન આવો
પંખીડાને આ પીંજરુ જૂનું જૂનું
 

સંબંધીત આલેખો

No post has been created yet.

અમુક તમુક આલેખો

પ્રકરણ – 32 ઘાટની શોધજગ્ગાએ ઉંચાણ તરફ જતો રસ્તો પસંદ કર્યો હતો. જગ્ગાનું એમ માનવું હતું કે પર્વતની ટોચ પાસેથી સામે પાર ઉતરવાનો કોઈ રસ્તો મળી આવશે. ભુલો એનાથી વીરુધ્ધ દીશામાં નીકળ્યો હતો. એને એમ લ...
Rate this blog entry:
હાં…મણિયારો તે મણિયારો તે હલું હલું થઈ રે વિયો રે…​...
Rate this blog entry:
​એક વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી'તી મારી અંબેમાના ઝૂલણાં ઝૂલતી'તી...
Rate this blog entry:
એક હતો પોપટ. પોપટ બહુ જ ભલો ને ડાહ્યો હતો. એક દિવસ પોપટને એની મા કહે - ભાઈ, કમાવા જા ને!પોપટ તો ‘ઠીક’ કહી કમાવા ચાલ્યો. ચાલતાં ચાલતાં ખૂબ દૂર ગયો ત્યાં એક મોટું સરોવર આવ્યું. સરોવરની પાળે એક મજાનો આંબ...
Rate this blog entry:
મેંદી તે વાવી માળવે ને, એનો રંગ ગયો ગુજરાત રે મેંદી રંગ લાગ્યો ​...
Rate this blog entry: