ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

સંબંધીત આલેખો

અમુક તમુક આલેખો

પ્રકરણ – 43 કાળઝાળ આગગોવાના નેસથી બે દીવસના અંતરે, નદીના નીચાણવાસમાં તે દીવસની સવારે સાવ અલગ જ નજારો હતો. ગોવાના નેસમાં છવાયેલી નીરાશા અને ભયની કાલીમાનો અહીં સદંતર અભાવ હતો. સામા કીનારે કોઈ જ વીર...
Rate this blog entry:
इतिहास से छेड़छाड़ करने के कुख्यात महारथी संजय लीला भंसाली को, खुद की नयी फिल्म मे, रानी पद्यमावती को अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका दिखाने के लिये शूटिंग करते वक्त जयपुर मे, कर्णी सेना ने ढंग से खूब पिटाई...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 14 : પુનમનો મેળોનદી પાર કરી નવાં પ્રસ્થાન શરુ કરનાર ગોવો, બધા કબીલાઓનો માનીતો નેતા બની ચુક્યો હતો. તેને ખબર ન પડે એ રીતે, પુનમના દીવસે જોગમાયાના દર્શનનો કાર્યક્રમ બધે જાહેર થઈ ચુક્યો હતો...
Rate this blog entry:
​સોના વાટકડી રે, કેસર ઘોળ્યાં વાલમિયા લીલો તે રંગનો છોડ, રંગમાં રોળ્યાં વાલમિયા ...
Rate this blog entry:
Pawan Tripathi
29 January 2017
हथियार बदल गए हैंयह घटना एक परिचित के साथ घटी थी,उन्होंने बाद में सुनाया था।जब गृह प्रवेश के वक्त मित्रों ने नए घर की ख़ुशी में उपहार भेंट किए थे।अगली सुबह जब उन्हेंने उपहारों को खोलना शुरू किया तो उनक...
Rate this blog entry: